Gotland har Sveriges bästa psykiatriska boende

Nygårds Vård Gotland är Sveriges bästa psykiatriska verksamhet år 2014. Det anser Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som från och med i år delar ut ett pris årligen till den verksamhet som anses vara bäst ur ett brukarperspektiv på att hjälpa personer med psykisk ohälsa.

– Vi känner oss hedrade över att ha fått RSMH:s utmärkelse, som är en brukarorganisation
som vet precis vad det handlar om, säger Conny Hörnsten, ägare och vårdhemschef Nygårds
Vård Gotland. De 15 boende bor i egna små radhus och dygnet runt finns personal till hands när de behöver stöd.

Läs mer här (pdf)