– Vilka delar i socialförsäkringarna är mest angelägna att åtgärda?

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, PSFU, har ett brett uppdrag att utreda en
rad frågor som rör både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen har
pågått sedan 2010 och ska vara klar i januari 2015, men får troligtvis tilläggsdirektiv av den
nya regeringen. Flera viktiga knäckfrågor återstår att lösa politiskt, samtidigt upplever många
att bristerna i försäkringarna börjar bli akuta.

Program

Läs mer (pdf)

Anmälan

Socialpolitik

Datum

Onsdag den 12 november 2014, 17.00-19.00

Plats

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Lokal: Katasalen, 1 tr