Gilla Jobbet är en speciell mässa. Montrarna får inte innehålla tryckt material, utan skall vara något interaktivt, som muntlig information eller liknande. Vi på Hjärnkoll stod då inför lite av ett dilemma. Hur skulle vi skapa en monter där vi kunde prata om det som få fortfarande vill eller kan prata om utan att ens ha våra efterfrågade disktrasor, som med deras träffsäkra text ”Ibland suger livet” är en direkt” ice breaker” Vi behövde göra psykisk ohälsa på jobbet attraktivt och roligt.

Man har ju haft lättare utmaningar, om man säger så.Hjärnkoll

Men, på en sund arbetsplats flödar kreativiteten. Svaret på frågan om hur man får folk att tycka psykisk ohälsa är cirkus är helt enkelt att göra cirkus av psykisk ohälsa. Vi tog fram en skiss på två stora lyckohjul, en till chefer och en till kollegor. När man snurrar på hjulen ställs man inför ett av åtta möjliga, och ytterst vanliga scenarion eller dilemman rörande psykisk ohälsa som man kan hamna i på arbetsplatsen. Till varje hjul har vi skrivit en manual med följdfrågor och problematiseringar på problemen som sätter igång tankar hos den som snurrat hjulet.

Vi tänkte dock att det kunde vara svårt att få folk som ville snurra på våra hjul. Vi hade därför förberett några rollspel där vi ”lekledare” tog på oss rollen som chef eller kollega och iscensatte dessa situationer, för att utifrån detta kunna föra ett samtal med ”publiken”. Ifall att. Vi vet ju, som sagt, att alldelens för få vågar prata om psykisk ohälsa.

Men. Vår monter var konstant full med folk. Där var hela tiden någon som spelade på något av hjulen och diskussionerna var många och fantastiskt bra. Jag har nog aldrig pratat så mycket. Och på dessa två dagar körde vi inte ett enda rollspel. Alla ville prova själva. Fler och fler vågar bevisligen prata om psykisk ohälsa. Man frågade om det gick att hyra hjulen för att leka på deras egna arbetsplatser! Behovet att arbeta med psykisk ohälsa är enormt.
Det är nu vi kan börja jobba på allvar!

Selene Cortes