Välkomna till en inspirationsdag om samverkan med anhöriga utifrån ett heldygnsvårdsperspektiv, forskning, sekretess, goda exempel. Initierade föreläsare och bokbord. Dagen arrangeras av Bättre vård mindre tvång, SKL och är kostnadsfri.

 Anmäl dig här!

Program

09.00-09.30 Registrering, morgonkaffe
09.30-09.40 Inledning, information – dagens moderator, Susanne Rolfner Suvanto (SKL)
09.40-10.30 Anhörigas situation och mötet med psykiatrisk vård – Mats Ewertzon, Fil.dr. och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
10.30-10.45 PAUS
10.45–11.30 Sekretess – bra för vem?
11.30–12.00 Vad säger lagen och varför? Maria Nyström-Agback
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.45 Min egen berättelse – Ida Otterholm, Hjärnkoll
13.45–14.00 Schizofreniförbundet/NSPH – anhörigprojektet
14.00–14.15 KAFFE
14.15–14.30 SHEDOs anhörigprojekt
14.30–14.45 Vad kan jag få för stöd och var finns kunskap?
14.45 – 15.00 Så här gjorde vi! Exempel från heldygnsvården

 

Kostnad

Kostnadsfri

Anmälan

Anmäl dig här!

Datum

Onsdag den 26 november 2014

Plats

Stora Hörsalen, Hornsgatan 20, Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm