I FN:s nya utvecklingsmål saknas specifikt fokus på psykisk sjukdom. Det är
oacceptabelt då nära en halv miljard drabbas av dessa allvarliga sjukdomstillstånd. Nu måste Sverige agera, skriver Svenskt nätverk för psykisk hälsa i världen.

FN formulerade år 2000 åtta milleniemål som ett löfte från världens ledare om en bättre värld för
alla. Dessa har bidragit till omfattande framsteg i utvecklingen. Om några månader kommer FN:s
nya globala utvecklingsmål att upprättas för en motsvarande tidsperiod av femton år.

Läs mer>> (pdf)
Anders Wahlberg m fl , Psykologförbundet