Antalet personer som är sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser och som får någon form av ersättning från sjukförsäkringen har minskat med 16 procent från 2007.

Det visar en studie om sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser som genomförts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) på uppdrag av regeringen.

Läs mer av detta pressmeddelande från Inspektionen för socialförsäkringen, 13 november 2014

“Det har blivit svårare att bli sjukskriven på grund av psykisk ohälsa sedan de hårdare reglerna infördes. Många nekas sjukskrivning fast de inte mår bra. De tvingas istället leva på försörjningsstöd, anhöriga eller göra slut på sina besparingar. Faktum är att ingen riktigt har någon koll på hur många som står utanför välfärdsysytemt och hur de överlever”.

– Reglerna är inte är anpassade till psyksika sjukdomar där det ofta tar lång tid att bli frisk men Försäkringskassan har också blivit hårdare i sina tolkningar av  regelverket – inte minst vid bedömning av arbetsförmåga.
Att du nekas sjukskrivning behöver inte betyda att du är frisk nog att kunna arbeta säger Kjell Broström från NSPH, i en kommentar.