Hur mår anhöriga till personer med psykisk ohälsa?
Vi ska med Anhörigprojektet uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa stora krav i vardagen. Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanliga reaktioner. Den långvariga stressen ökar risken för att anhöriga själv ska utveckla psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet här!

Ingrid Lindholm, projektledare i Anhörigprojektet medverkade på NSPH:s Inspirationsdag för anhörigstöd. Här svarar hon på några frågor angående detta.

Vad är ditt intryck av ”Inspirationsdagen för Anhörigstöd”?

Vilken bra dag! Den gav mig mycket inspiration att ta med till vårt Anhörigprojekt. Många nya infallsvinklar, bl.a. om äldres psykiska hälsa, hur man konkret jobbar inom psykiatrin med anhöriga (exempel från Järva) och jag fick möjlighet att träffa många intressanta människor.

Vad fick du för frågor om projektet?

Jag märkte ett stort intresse för projektet och fick frågor om allt ifrån hur vi ska gå till väga för att nå fram och många idéer och förslag till förbättringar i anhörigstödet. Men den vanligaste reaktionen var att människor är glada att anhörigfrågorna får ett eget projekt och att vi kommer att driva dem.

Vilka frågor väcktes i dig under dagen?

Massor- med ny kunskap kommer nya frågor! J Såklart finns det mycket frågor och det ska vara mycket frågor i projektet eftersom det ”bara” har varit i gång från oktober. Men den största frågan överlag ställer vi i projektet till de vi möter; hur kan vi stödja och underlätta för anhöriga?

Vad tar du med dig från dagen?

All ny information och kunskap, dessutom var det roligt att få träffa så många nya kunniga och intressanta människor. Vilket engagemang som finns i det här frågorna, det bådar gott framåt!