Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med adhd, autism, tvångssyndrom (OCD) och andra psykiatriska diagnoser.

Det framgår i den färska intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år.

Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Det bekräftas även i tidigare studier, bland annat Barn äger-studien som Myndigheten för delaktighet gjorde våren 2014. Samtidigt finns det en stark vilja att hos de unga att påverka och delta i utformningen av stödet.

Nu uppmanar vi alla som har i uppdrag att stötta barn och unga med psykisk ohälsa att skaffa mer kunskap och öppna dörren för delaktighet. Det minskar risken för utslagning i tidig ålder och gör det möjligt för fler unga att förverkliga sina framtidsdrömmar.

Läs debattartikel i Sydsvenskan här

Läs rapporten här