Var fjärde psykiatriker på psykiatriavdelningarna på landets universitetssjukhus är inhyrd. Det visar en sammanställning som Ekot gjort. Sveriges kommuner och landsting menar att det gör vården mer patientosäker.

Rebecca Anserud, Hjärnkollsambassadör, fick sin diagnos när hon var 20 år.
Läs hennes berättselse här