Projektet Din Rätt, som arbetar mot diskriminering pga psykisk ohälsa, presenterade sitt arbete för landstingens högsta psykiatrichefer under ett evenemang på SKL.

Några av de saker som då lyftes av projektledaren Johanna Wester var vikten av att alla inom psykiatrin utbildas om diskriminering, eftersom den så ofta är strukturell och därmed sker även på många, små sätt och inte bara genom tydliga skandaler.

Läs mer om presentationen och diskrimineringsrisker i psykiatrin!

Följ gärna antidiskrimineringsarbetet på Facebook-sidan ”Diskriminering pga psykisk ohälsa”

Den juridiska, kostnadsfria rådgivningen om diskriminering pga psykisk ohälsa har nu telefontiderna: måndagar och onsdagar 13-15, tisdagar, torsdagar och fredagar 10-12, på nummer 076-555 51 99.
Du kan också skicka in din fråga till projektet Din Rätt