Nu har webbplatsen psykiatrikompassen öppnat. Här visas kvalitetsdata kvartalsvis ända ner på enhetsnivå för psykiatrin i västra Götaland och Halland. Förhoppningen är att resten av Sverige successivt ska komma efter.

Psykiatrikompassen innehåller till att börja med 14 indikatorer från sju psykiatriska kvalitetsregister. Det handlar om psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, beroendevård, ECT (elektrokonvulsiv behandling), rättspsykiatri och ätstörningar. Målgrupperna är verksamhetschefer, behandlare och beslutsfattare.

– Tidigare har verksamheter som registrerar i psykiatriska kvalitetsregister inte fått några utdata på flera år annat än i årsrapporter som är fördröjda 8-10 månader. Att man nu kan få den viktigaste informationen från flera register samtidigt varje kvartal är ett jättestort steg, säger projektledare Andreas Gremyr i ett pressmeddelande från Registercentrum Västra Götaland

Psykiatrikompassen ger dock inte en heltäckande bild av kvaliteten i de två regionernas psykiatri. För stora patientgrupper finns det inga kvalitetsregister och där det finns register är det långt ifrån alla patienter som finns med. Men detta är en början och visar vad som är möjligt att göra, skriver Registercentrum i pressmeddelandet.

Läs mer om Psykiatrikompassen

På Psykiatrikompassens webbplats kan du själv ta del av olika data