NSPH:s Anhörigprojekt genomför just nu en enkät riktar anhöriga till vuxna som har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning. Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa.

Enkäten vänder sig till alla medlemsorganisationer i nätverket.

Syftet med enkäten är att få en tydligare bild av behov, önskemål och erfarenheter av anhörigstöd för att kunna bidra till att förbättra och underlätta för anhöriga.
Sista svarsdag är den 25 mars 2015.
Ev. frågor ang. enkäten besvaras av Ida Ganrud på NSPH:s kansli 08-120 488 40.

Till enkäteten oral steroid