Onsdag den 20 maj inbjuder Svensk socialpolitisk förening till studiedag på ABF-huset i Stockholm, temat för dagen är: Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter.

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns
kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982.
Läs mer och ta del av programmet