I Örebro kommun finns möjlighet att få sysselsättning för personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men det saknas möjligheter för högfungerande personer att få annan sysselsättning än den som Örebro kommun erbjuder.

Vi anser att Örebro kommun bör använda sig av dessa personers kunskap och erfarenhet genom att anställa personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa personer skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten och förbättra vården och omsorgen i Örebro kommun.

Läs mer