Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot människor med psykisk ohälsa har minskat i Sverige.

Idag publicerar Hjärnkoll en studie som visar på positiv utveckling tack vara det arbete vi gjort. Tack alla ambassadörer och modiga människor som genom att prata öppet om psykisk ohälsa bidragit till förändringen!

Mer information hittar du här:
Pressmeddelande och inslag i Nyhetsmorgon (TV4)