Andrepiloten Andreas Lubitz misstänks ha störtat 150 människor i döden, för en vecka sedan. Diskussionerna kring hans sviktande psykiska hälsa pågår fortfarande, och i Tyskland debatteras nu för fullt om en person med uppenbara psykiska problem överhuvudtaget ska kunna vara pilot.

Diskussionen är otäck, menar Anki Sandberg, samordnare för Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Läs mer och lyssna på programmet