Antidiskrimineringsprojektet Din Rätt fortsätter samla in anonyma historier om upplevd diskriminering, som publiceras på projektets hemsida.

Materialet vi får in hanteras med största sekretess och alla personuppgifter stannar hos NSPH. Tanken med insamlingen av historierna är bland annat att andra som läser dem inte ska känna sig ensamma och att vi som får in dem ska kunna analysera dem och se vad de har gemensamt.

De närmaste veckorna utbildar projektet också personliga ombud och undersöker vilken diskriminering som bevittnas av förvaltare och gode män. Vår kostnadsfria juridiska rådgivning är förstås öppen som vanligt!

Till projektets sida