NSPH har skrivit till i hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och till Helene Hellmark Knutsson, ansvarig minister för högre utbildning och forskning, för att påpeka behovet av en satsning på mer psykiatrisk forskning.

-Vi inom NSPH efterlyser en systematisk satsning på psykiatriskt forsknings- och utvecklingsarbete, säker Anki Sandberg i en kommentar till skrivelsen.  Psykisk ohälsa är vanligt och det behövs insatser som snabbt kan identifierar nya behov och utveckla nya rehabiliterings- och behandlingsmetoder. Bristen på forskning leder till att utsatta patientgruppers behov inte tillgodoses Det föreligger en anmärkningsvärd snedfördelning i tilldelning av forskningsresurser mellan olika medicinska discipliner.

Läs hela skrivelsen här