Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar stödjer skolor och ungdomsverksamheter i att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Under 2015 erbjuder vi vår workshop och föreläsning Uppdrag: Självkänsla gratis för 10 000 unga.

Vår självkänsla påverkas av ideal, normer och massivt fokus på det yttre och prestation. Unga drabbas särskilt hårt. Pressen kan bidra till ätstörningar och annan psykisk ohälsa.

I vårt stödarbete upplever vi dagligen hur stort behovet är av att nå ut till unga även i förebyggande syfte. Aktuell forskning visar att en sund självkänsla samt självmedkänsla hjälper till att förebygga ätstörningar och annan psykisk ohälsa såsom depression och ångest.

Tack vare sponsring från Dove är workshopen och föreläsningen kostnadsfri.

“Det är sådant här man önskar att alla elever (och personal) skulle ta del av. Ledaren höll en jättebra nivå på föreläsningen och fick eleverna engagerade.” -Lärare på Internationella Engelska skolan

 All information om upplägget, tillgänglighet och möjlighet att skicka en bokningsförfrågan finns på denna länk