SKL och NSPH bjuder in till en dag om brukarmedverkan i kvalitetsutveckling. Dagen innehåller exempel på hur kommuner tillsammans med brukare och brukarorganisationer kan utveckla verksamheterna. Vi tipsar om metoder för mätningar av kvalitet och förbättringar.

Metoderna kan användas inom många olika verksamheter men under den här dagen ska vi
fokusera på boende- och sysselsättningsverksamheter. Vi tar del av resultat från mätningar av
kvalitet och forskning som visar på utvecklingsområden.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig (pdf)