Riksförbundet Hjärnkoll har i samarbete med Södertörns högskola planerat en kurs som syftar till att stärka deltagarnas kunskap om psykisk ohälsa och förmåga att möta psykisk ohälsa och förebygga psykisk ohälsa hos medarbetare, tar utgångspunkt i kursdeltagarnas faktiska yrkeserfarenhet.

Kursen består av 5 heldagar av föreläsningar och seminarieövningar (klockan 10-16 följande dagar 22/9, 8/10, 29/10, 19/11 och 10/12). Föreläsningarna handlar om psykisk ohälsa, hur psykisk ohälsa upplevs och hur man kan bemöta den, samt hur man har sett på psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer på Södertörns högskolas webbplats >>

Anmäl dig via formuläret >>