Patient-, brukar- och anhörigföreningarna i Kronoberg tyckte att deras inflytande i förra årets PRIO-handlingsplaner fungerade ganska dåligt. Man kände sig snarast jagade av kommunerna i slutet av oktober då de ville ha namnteckningar på sina dokument som redan var klara, svåra att förstå och som snart skulle skickas in till Socialstyrelsen för bedömning.

NSPH:s Mårten Jansson, som stödjer föreningarna runt om i landet i det som har med PRIO-satsningen att göra, träffade kronobergsföreningarna under våren och diskuterad hur man kan undvika en liknande situation i höst. Nu har föreningarna istället bjudit in länets alla PRIO-ansvariga i kommuner och i psykiatrin för att både stämma av hur det går med det man beskrev att man ska satsa på i år och hur man använt de PRIO-medel man fick. Samtidigt kan föreningarna beskriva vad de skulle vilja se mer av i handlingsplanerna för nästa år. Intresset för mötet är stort. Det är ännu två veckor kvar till mötet och nästan alla vill komma. Vi återkommer med en ny rapport efter den 2 september.
Länk till videohälsningen