NSPH anser att varje människa oavsett funktionsförmåga har rätt till ekonomisk grundtrygghet och goda levnadsvillkor. Men dagens illa samordnade vård, stöd och rehabilitering fördröjer och försvårar alltför ofta för människor med psykisk ohälsa att kunna återhämta sig och bygga upp en tillräckligt hög grad av arbetsförmåga så att de kan matcha kraven på arbetsmarknaden.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har haft ett brett uppdrag att se över såväl sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. När resultatet nu presenteras konstaterar vi att utredningen inte tagit tillfället i akt att problematisera hur socialförsäkringssystemet idag fungerar för dem som p.g.a. långvarig ohälsa har behov av stöd till sin försörjning.

Länk till svaret