Nu är det bråda PRIO-tider. Senast den sista oktober ska vi i patient-, brukar och anhörigföreningarna ha hunnit ta del av och lämnat synpunkter på era handlingsplaner inför nästa år.

Under de år då ni haft krav på er att inhämta synpunkter från oss så har både ni och vi haft anledning att fundera på hur man kan göra den processen bättre; effektivare och mer meningsfull för bägge parter. För att kunna samarbeta bra är det överlag viktigt att skapa en gemensam bild av läget; vilka mål man når, vilka man hoppas kunna nå i framtiden, vilka åtgärder man hoppas ska förändra verksamheterna på ett positivt sätt för den enskilde brukaren, patienten eller anhörige – och att hela tiden följa upp vilka effekter åtgärderna får. Men oavsett hur omsorgsfullt man arbetat med detta under året är det viktigt att själva handlingsplanerna utformas på ett sätt som hjälper oss att förstå era utgångspunkter och ambitioner.

I det bifogade dokumentet finns några tips från oss om hur vi tror att ni kan göra handlingsplanerna bättre: NSPHs tips till dig som skriver PRIO-handlingsplaner

Det finns även en film du kan titta som handlar om tipsen: NSPHs tips film