Idag 1 oktober är det den internationella äldredagen. Tyvärr är det så att äldre, definierat som människor över 65 år, drabbas minst lika ofta av psykisk ohälsa som andra. Det är betydligt vanligare med depression efter 65 än före och de som levt länge med en psykisk ohälsa får inte förändrade behov efter 65. Trots det får äldre med psykisk ohälsa färre insatser än andra eller så avslutas insatser vid 65 utan att behoven förändras.

Sorgligt nog tog 381 personer över 65 år sitt liv år 2014. Det är 381 personer som inte längre finns bland oss, det är 381 personer som nu är oerhört saknade av anhöriga och närstående. Det är 381 personer vars liv hade kunnat räddas om de fått rätt insatser och stöd.

NSPH arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för att förbättra psykiatrin och påverka beslutsfattare för att säkerställa att alla får en behovsanpassad och kvalitetssäkrad psykiatrisk vård under alla stadier i sitt liv. Oavsett ålder så har man rätt att få vård och behandling för sin psykiska ohälsa.

Vårt projekt Din Rätt är ett projekt mot diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning. Av projektet kan man bland annat få rådgivning i frågor som rör negativ särbehandling, t.ex. om man fått ändrat stöd eller vård till följd av att man fyllt 65.

Projektets rådgivning har öppet måndagar och torsdagar kl. 13-15 och tisdagar/torsdagar/fredagar kl. 10-12. Ring 076-555 51 99 under öppettiderna om du behöver råd eller hjälp.