I tisdags föreläste projektet Din Rätt på Socialpsykiatriskt forum på ABF, ihop med Kjell Broström (också för NSPH) och Annika Bostedt, för RSMH. Temat var arbetslivsdiskriminering och rehabilitering vid psykisk ohälsa. Sjukskrivning pga. av psykisk ohälsa fortsätter att öka och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Men trots att det är väl känt att ekonomin och arbetet påverkar den psykiska hälsan görs lite för att förbättra situationen.

Några av ämnena som lyftes var att generell rättvisa på arbetsplatsen också minskar sjukskrivningar pga psykiska orsaker, att fyra av tio med psykisk ohälsa inte berättar om det på arbetsplatsen och att två av tio ur samma grupp känt sig diskriminerade när det kommit till möjligheten att få ett arbete. Det är arbetsgivaren som ytterst har ansvar för att ingen på arbetsplatsen diskrimineras. Det finns flera bra verktyg för detta, så som likabehandlingsplaner och utbildning av personal. Nio av tio statliga myndigheter nyanställde i fjol, men endast sexton procent anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

De vanligaste formerna av diskriminering är bl.a. diskriminering vid tillsättande av tjänst, lönesättning, avancemang, utbildning, uppsägning och kränkningar.

En grupp människor – några tio tusental – har försvunnit ut ur välfärdssystemet och saknar försörjning. Ingen vet vilka de är eller vad som hänt med dem. NSPH tror att många av dem är människor med psykisk ohälsa som inte klarat Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och Socialtjänstens krav och villkor.

Självstigmatisering är också ett stort problem. Ungefär hälften av de tillfrågade i en undersökning från Hjärnkoll berättar att de låtit bli att söka vissa jobb av risk för diskriminering under de senaste två åren.