Idag är det World Mental Health Day och det firar antidiskrimineringsprojektet Din Rätt genom att lansera tio artiklar som alla handlar om diskriminering pga psykisk ohälsa. Dessa är skrivna av juristen Annika Jyrwall Åkerberg och den första artikeln – som handlar om diskriminering i arbetslivet – publiceras idag. Varje vecka fram till den 11:e december kommer en ny artikel om antidiskriminering läggas upp. Texterna vänder sig till både allmänhet och yrkesverksamma.

Våra vänner i Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksammar dagen med bland annat hashtagen #MinVärdighet och vi tror att likabehandling och värdighet går hand i hand. När vi bemöts med hänsyn kan vi nå vår fulla potential som individer och som medmänniskor till varandra. Och ju mer kunskap vi medborgare har, desto lättare kan vi kämpa för att allas rättigheter tillgodoses.

Artikel 1 om diskriminering – Orättvisor i arbetslivet
Uppdatering:
Artikel 2 om diskriminering – Negativ särbehandling i vården är förbjuden
Artikel 3 om diskriminering – Trakasserier
Artikel 4 om diskriminering – Bristande tillgänglighet
Artikel 5 om diskriminering – God man och förvaltare
Artikel 6 om diskriminering – Tvångsomhändertagande av barn
Artikel 7 om diskriminering – Försäkringskassans bemötande
Artikel 8 om diskriminering – Psykisk ohälsa och diskrimineringslagen
Artikel 9 om diskriminering – Elevens rättigheter vid psykisk ohälsa
Artikel 10 om diskriminering – Stigmatisering eller individuellt bemötande?

Läs, diskutera, fundera, ställ frågor och ställ krav. Vänd er till projektet om ni vill ha mer information om antidiskriminering kring psykisk ohälsa. God läsning av dessa artiklar, och de fler som följer!

/Projektet Din Rätt