Snart kommer årets enkät om länsnätverkens upplevelser av inflytandet i PRIO-arbetet att skickas ut. Det är tredje året i rad som NSPH undersöker hur nätverken upplever inflytandenivån och hur man ser på stödet från kommuner och landsting. Förra året svarade över 80 % att man har väldigt stora förhoppningar om PRIO-inflytandet framgent.

Mårten Jansson, ansvarig för NSPH:s PRIO-arbete, tror du att andelen föreningsnätverk som får fast stöd för samverkan kan fortsätta öka i årets enkät?

– Ja, kanske lite, men den här utvecklingen går alldeles för långsamt. I några län har man länge stött sina föreningar för att de ska kunna samarbeta, men tyvärr är det många kommuner och landsting som visserligen uppskattar att föreningarna hjälps åt och som förstår att de inte kan organisera det samarbetet inom ramen för sina ordinarie föreningsbidrag hur länge som helst – men ändå hittar man inga lösningar på hur man ska hjälpa dem. Det känns frustrerande.

Finns det något område som du är orolig för, där stödet eller inflytandet kanske har minskat?

– Ja, att förhoppningarna om vad PRIO-satsningen ska betyda för framtiden sjunker. Förväntningarna har ökat för varje år eftersom man ser att kommuner och landsting verkligen försökt hitta bättre former för inflytandet. Om den utvecklingen stagnerat så kan det ta udden av framtidstron.

Vad tycker du att PRIO-satsningen i allmänhet har bidragit med för inflytandet runt om i landet?

– Det verkar som om det som först kan ha uppfattats som en piska på många håll snarare har blivit en morot. Jag är positivt överraskad av att jag mött så många inspirerade tjänstemän runt om i landet som upptäckt att det här “omaket” med att ta med föreningarna i sin process har gett dem tydligare riktning och skjuts i arbetet. Det bådar gott för framtiden, avslutar Mårten Jansson.

Föregående års enkätresultat: https://nsph.se/wp-content/uploads/2014/08/Bilaga-3-Enkatresultat-2013-14.pdf