“Vi vill och kan förbättra” som togs fram av Kvalitetsprojektet? Studiematerialet bygger på evidensbaserade metoder för kvalitetsutveckling. I studiecirkeln kan deltagarna tillsammans utveckla kunskap ge­nom övningar och diskussioner. Målet är att an­vända brukarnas kunskap och erfarenheter för att förbättra olika verksamheter.

Deltagarna i studiecirkeln träffas för att de vill förbättra vård- eller stödverk­samheter för personer med psykisk ohälsa. Deltagarna samlar idéer och kanske löser problem tillsammans.

Materialet ger ett gemensamt språk och verktyg för hur man kan arbeta vidare med sina idéer. Här finns exempel och övningar som man gör tillsammans i gruppen. Man lär sig hur man genomför förbättringar och mäter resultat.

Materialet Vi vill och kan förbättra är slut och går ej längre att beställa.