Sedan november 2014 har projektet Din Rätt haft en kostnadsfri rådgivning om diskriminering. Den vänder sig framför allt till personer som lever med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Under det gångna året har vi som arbetar i projektet kunnat se flera intressanta mönster om upplevelsen av diskriminering. Hela 270 ärenden har hunnit komma in!

Vilka använder rådgivningen?

Två av tre som hör av sig kvinnor. Vi har inte statistik som kan besvara huruvida det speglar diskrimineringen i stort. Däremot vet vi av även två av tre som blir sjukskrivna på grund av psykiska skäl är kvinnor. Två av tio som hör av sig är anhöriga, det vill säga att man exempelvis är barn, förälder, partner eller vän till den det gäller. En av fyra vänder sig till projektet med en fråga som inte rör diskriminering. Då försöker vi naturligtvis hjälpa till ändå.

Vad undrar de som hör av sig?

statistik-diskriminering-psykisk ohälsa10% som hör av sig har frågor om hälso- och sjukvården, ex. vad en viss vårdgivare ska hjälpa till med. Då räknar vi inte in psykiatri, vilket hela 16% vänder sig till oss om. 15% har frågor om arbetslivet, så som vilka ens rättigheter är att få behålla, eller få, ett jobb. 6% hör av sig om LVU-ärenden, det vill säga frågan om vårdnadskapet av sina barn. Bara 3% har hört av sig om utbildningsfrågor hittills, men vi vet från andra kontakter med personer med psykisk ohälsa att det finns flera upplevelser av diskriminering inom det området. Socialtjänsten är det som flest personer – 18% – hör av sig till oss om. 9% av ärendena faller under kategorin ”övrigt”, där bland annat ett ganska högt antal Försäkringskassan-frågor hittas.

Hur vanlig verkar diskrimineringen vara?

Statistiken kan inte ge ett tydligt svar på hur diskriminering pga psykisk ohälsa ser ut. Men av de vi har varit i kontakt med i just rådgivningen och under just projektår 1 har vår dåvarande jurist gjort bedömningen om att 16% verkar vara direkt diskriminering, 6% trakasserier, 32% har inte gått att göra en bedömning om, 33% har inte varit diskriminering och 14% är frågor som exempelvis kan vara instruktion att diskriminera.

Det är också värt att påminna sig om att upplevelsen av att diskrimineras är nog så allvarlig:

  • I en undersökning från Hjärnkoll svarar fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa att de har blivit orättvist bemötta i den fysiska vården.
  • En ungefär lika stor grupp upplever detsamma i psykiatrin.
  • Fyra av tio ur samma grupp uppger att man valt att inte berätta om det på sin arbetsplats.
  • Ungefär hälften har under de senaste två åren låtit bli att söka somliga jobb, av rädsla för att bli diskriminerade.
  • Var fjärde person har känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete, och ungefär detsamma gäller upplevelsen av orättvisor i relation till att kunna behålla ett arbete.

Har du en fråga till projektet Din Rätt:s kostnadsfria rådgivning? Hör gärna av dig till oss här!