I dagarna har NSPH släppt en remissversion av skriften “Så vill vi ha det – inget om oss utan oss”. Dokumentet innehåller NSPH:s vision och arbete för en förbättrad psykisk hälsa, och är en omarbetning av ett dokument som nätverket tog fram i början av sitt arbete under den nationella psykiatrisamordningens arbete 2003-06, ett dokument som resulterade i rapporten 2006:6, “Så vill vi ha det”.

Skriften finns att ta del av här: Så vill vi ha det – inget om oss utan oss