Nu står det klart att Arvsfonden avsätter drygt 2,2 miljoner kronor för NSPH:s pilotprojekt kring peer support. Målet är att skapa en nationell plattform för att samordna de framväxande utbildningarna av professionella kamratstödjare inom vården.

Tanken är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter unik hjälp som kompletterar den befintliga vården.

– Det finns ett stort intresse i såväl den psykiatriska vården som inom kommunerna för att använda sig av peer support och bygga upp en verksamhet i Sverige där människor med egna erfarenheter kan arbeta som stödjare inom vården, säger Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman på NSPH.

Han konstaterar att Sverige ligger efter länder som Storbritannien, Holland, USA och Nya Zeeland när det gäller att erbjuda professionellt, vårdinriktat kamratstöd.

Studier visar att patienter som möter en patientstödjare som har liknande erfarenheter bakom sig får ökat hopp om möjlig förbättring, vilket har lett till färre inläggningar och kortare vårdtider. Inom slutenvården kan en peer supporter ha som uppgift att exempelvis skapa förtroende hos patienten, bidra till att undvika stigmatisering hos den sjuke, dra igång aktiviteter och vara med och förbereda för hemkomsten när det är dags.  Inom kommunen kan uppgifterna i sin tur handla om att uppmuntra till social aktivering och fysisk träning och erbjuda planeringsstöd kring studier, sysselsättning eller arbete.

För närvarande pågår diskussioner med NSPH-nätverken i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten om att dra igång de första peer support-utbildningarna i landet. Längst har Västra Götaland kommit där regionen tagit beslut om att påbörja en utbildning under 2016.

-Det är glädjande att NSPH nu har fått pengar för skapa en nationell plattform för utbildningen av peer supporters i landet. Genom att samordna de kommande utbildningssatsningarna undviker vi att det blir för spretigt och möjliggör en samordning på nationell nivå, säger Anki Sandberg, nationell samordnare för NSPH.

Det treåriga projektet ska förhoppningsvis leda fram till en certifiering eller motsvarande för peer supporters skapas.