När Kerstin Evelius nu lämnar regeringskansliet för att fortsätta arbetet som psykiatrisamordnare i en mer oberoende roll som utredare är siktet inställt för kommande år. Fokus kommer ligga på att fortsätta samarbeta med engagerade aktörer och försöka främja dynamiska diskussioner om hur insatserna för psykisk hälsa bäst ska samordnas.

-Det här känns bra. Jag får en friare roll och kommer inte riskera att uppfattas som en talesperson för regeringen, säger Kerstin Evelius, som i dagarna har lämnat Socialdepartementet och flyttat in i det nya kontoret placerat i Garnisonen.

Hon är formellt utsedd till särskild utredare, men i egenskap av en nationell samordnare som ska främja erfarenhetsutbyte. Det innebär att ingen utredning eller betänkanden ska presenteras. I praktiken kommer arbetet fortsätta med samma inriktning och huvuduppdrag som tidigare. Rollförändringen innebär att hon inte längre kommer ha samma administrativa ansvar, eller att ta faktiska beslut om hur de statliga pengarna ska fördelas. Det kommer istället att ligga hos Maria Nilsson på Socialdepartementet.

För Kerstin Evelius del kommer rollförändringen att frigöra tid och kapacitet att vara ute i landet och fortsätta knyta kontakter och möjliggöra möten mellan olika aktörer inom främjandet av psykisk hälsa. Samarbetet med NSPH och medlemsorganisationerna kommer fortsätta som tidigare med förhoppningen om att kunna intensifieras, då patient- och brukarperspektivet är ett värdefullt bidrag.

-Jag var ute och träffade mycket folk förra året, vilket var extremt bra. Nu har jag möjlighet att öka takten och arbeta ännu mer utåtriktat. Jag hoppas på så sätt kunna bredda problembilden och få fler infallsvinklar på hur insatser inom psykisk hälsa ska kunna samordnas och utvecklas. Jag hoppas också kunna möta fler aktörer som är fokuserade på förebyggande åtgärder och tidiga insatser, säger Kerstin Evelius.