Du har väl inte missat att NSPH har lagt upp tre filmer som belyser rättigheter och möjligheter för personer med psykisk ohälsa som har god man eller förvaltare?!

Filmerna som spelandes in under ett seminarium om diskriminering av personer som har god man eller förvaltare som hölls under Almedalen 2015, arrangerat av NSPH och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. Det samlade bland annat representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, RSMH och Föreningen Sveriges Överförmyndare och hade som utgångspunkt hur personer med god man riskerar att diskrimineras och hur detta kan undvikas

Gode män och diskriminering av psykisk ohälsa – del 1 – Oklara roller?

Gode män och diskriminering av psykisk ohälsa – del 2 – Konsekvenser

Gode män och diskriminering av psykisk ohälsa – del 3 – Det viktiga stödet