NSPH väntar fortfarande på besked från regeringen om det statliga anslaget för i år. Förseningen innebär att planerade större evenemang skjuts fram i tiden tills vi vet mer om det finansiella läget.

I de direktkontakter som vi har haft med Socialdepartementet så har NSPH fått försäkran om att det är politiskt prioriterat att fatta beslut om 2016 års anslag för nätverket. Än så länge har inga faktiska besked lämnats om hur mycket pengar nätverket kommer förfoga över i år eller när de kommer vara tillgängliga. Det är inte heller klarlagt vilken roll regeringen vill att vi i det nationella NSPH ska ha i den kommande satsningen på psykisk hälsa-området eller vilka resurser vi får för att samarbeta och för att stödja de regionala föreningsnätverken.

-Vi hoppas att detta klarnar inom de närmaste veckorna, men vi väntar med att arrangera några större evenemang tills vi vet vad vi har att röra oss med, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH.

Det är bestämt sedan tidigare att NSPH:s första nationella nätverksträff skulle äga rum den 24 februari. Arbetsutskottet har beslutat, på grund av den nuvarande situationen, att skjuta det mötet på framtiden och vi kan i dagsläget inte ge något exakt besked om när det kan bli av.

Vi har även aviserat att NSPH i februari bjuder in till ett regionalt nätverksmöte för informera om och diskutera den beslutade överenskommelsen mellan regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kring satsningarna på psykiatriområdet. Detta kommer flyttas fram och hållas längre fram även det.

Oklarheten om roll och resurser gäller även Riksförbundet Hjärnkoll, som bildades i fjol och därmed tog över det nationella ansvaret från kampanjen Hjärnkoll. Berörda ambassadörer och Hjärnkollföreningar får särskild information om detta. Mer information om vad som händer inom Hjärnkoll uppdateras löpande på organisationens hemsida.