Civil Right Defenders och NSPH vill undersöka hur situationen i svenska häkten ser ut för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet är de ska få bättre bemötande och vård under tiden de sitter häktade. Inom RÄTT I HÄKTET ska häktades situation kartläggas – i ett första steg med en enkät.

-Det är viktigt att få ett bra bemötande och rätt till vård under i tiden i häkte, säger Karin Engberg, projektledare på NSPH.

Många människor som placeras i häkte har erfarenhet av psykisk ohälsa. Kriminalvården visar en dyster bild av hur deras klienter mår.  Närmare hälften av de som sökt hjälp inom sjukvården under sin tid i Kriminalvården har någon form av psykiatriska problem. Nära en tredjedel har varit i kontakt med psykiatrin innan de fått sin dom. Ångest och sömnproblem är vanliga, men även psykiska problem tillsammans med missbruk och ADHD.

Sverige har fått vass kritik av så väl FN:s tortyrkommitté som Europarådet på en rad punkter som rör situationen i svenska häkten. Kritiken rör framför allt:

  • orimligt långa häktningstider
  • omfattande bruk av restriktioner
  • isolering som restriktion används för länge och ofta
  • brist på regelverk för hur minderåriga ska behandlas i häkte
  • isolering av barn och unga
  • självmord och självmordsförsök som beror på isoleringen

Barnombudsmannen har upprepade gånger påpekat att isoleringen av barn och unga i svenska häkten är destruktiv och måste upphöra.

För att möta den återkommande kritiken tillsatte regeringen i juli 2015 en utredning (2015:80), som syftar till att minska användningen av häktning och bryta isoleringen av häktade. NSPH tycker att det är viktigt att utredaren får reda på hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har upplevt hur deras psykiska och fysiska hälsa har påverkats under tiden i häktet. Tillsammans med Civil Right Defenders har NSPH därför i ett första steg i arbetet med att få mer kunskap kring situationen för häktade tagit fram en enkät.

-Genom att ta reda på hur personer med psykisk ohälsa har upplevt häktningstiden kan vi föreslå förbättringar till utredaren, säger Karin Engberg, projektledare på NSPH.

Mer information om enkäten finns här:

RÄTT I HÄKTET – enkät om psykisk ohälsa