Om bara ett par månader drar NSPH igång den pinfärska utbildningen av peer supporters. Det är den första utbildningen av professionella kamratstödjare i Sverige, och bygger på brukarnas självupplevda kunskaper. Inspirationen till utbildningen kommer från internationella framgångsexempel.

– Det är oerhört glädjande att projektet kan förverkligas och att vi snart är i gång med de första utbildningarna. Begreppet peer supporters är ganska nytt här i Sverige, men bygger på en tradition inom brukarrörelsen av kamratstödjare, säger Kjell Broström på NSPH som är projektledare för peer support-satsningen.

Före jul stod det klart att Allmänna Arvsfonden avsätter 2,2 miljoner kronor för NSPH:s treåriga projekt för att samordna de framväxande utbildningarna av professionella kamratstödjare inom vården. Stockholms stad har i sin tur beslutat att öronmärka en del PRIO-pengar så att NSPH i Stockholm ska få möjlighet att utveckla ett peer support-system i Stockholm inom den kommunala verksamheten.

För närvarande är det NSPH-nätverken i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten som engagerat sig i möjligheten att dra i gång nationella peer support-utbildningar. I april-maj startar NSPH den allra första utbildningen av peer supporters, vilket sker i Göteborg. Den första kursen är anpassad för peer support inom vården. Det finns planer på att ordna ytterligare en kurs som riktar sig till verksamma inom socialpsykiatrin ute i kommunerna.

Lite längre fram kommer även utbildningar för berörda verksamheter inom vård och socialpsykiatri för att beskriva den nya arbetsrollen som nu kommer introduceras i och med att peer support-verksamheten drar igång, berättar Filippa Gagnér Jenneteg. Hon och Sonny Wåhlstedt på NSPH i Göteborg är båda samordnare med ansvar för utbildningarna inom Peer Support-projektet.

I förberedelserna inför utbildningarna så har de besökt Nottingham. NHS, Nottinghamshire Healthcare, är en av föregångarna och har sedan flera år ett etablerat system med peer supporters. NSPH har därför gjort hittills två studiebesök hos NHS, varav det andra nu i januari 2016.

-För det första besöket så var målet att få en uppfattning om hur de arbetar och vilka erfarenheter de har fått med sig så här långt. Vid andra besöket så ställde vi mer detaljerade och praktiska frågor i och med att vi är i färd med att sjösätta vår egen utbildning nu senare i vår, säger Filippa Gagnér Jenneteg.

Mer information om kurserna och peer support-projektet kommer att tillgängliggöras successivt under de kommande månaderna. Ansvarig kommunikatör är Lisa Ringström, som sitter på NSPH:s rikskansli.