Den 18 februari föreläste projektet Din Rätt i Nacka stadshus om rättigheter för personer som lever med psykisk ohälsa. Arrangör var Personligt ombud Nacka och Värmdö, och i publiken  fanns bland andra boendestödjare, arbetsförmedlare, psykiatri, socialtjänst, Försäkringskassan och case managers, många av dem samarbetspartners till arrangören. För även projektet – projektledare Johanna Wester och socionom Nicole Wolpher – var det glädjande att så många ville lära sig mer om likabehandling och att så pass intressanta diskussioner om rättigheter kontra skyldigheter uppstod.

I de nämnda yrkesrollerna tror projektet Din Rätt att man kan bli vittne till diskriminering inom exempelvis utbildning, arbetsliv, psykiatri, socialtjänst, försäkringar, boende och vård. Då krävs det att man agerar fort och säkert. Ändå saknar många arbetsplatser – även statliga myndigheter – beredskap, policys och rutiner för att undvika negativ särbehandling.

Fler frågor som diskuterades i grupper eller från scenen var: Varför upplever hälften av alla som möter vård eller psykiatri att de blir orättvist bemötta? Varför är livslängden i snitt femton-tjugo år kortare hos en person med psykisk ohälsa än en person utan psykisk ohälsa? Varför undviker personer att berätta om sin psykiska funktionsnedsättning? På dessa frågor gavs många goda exempel från deltagarnas arbetsplatser. Avslutningsvis fick alla välja en sak de framgent skulle göra annorlunda i sitt yrkesliv för att bidra till likabehandling.

Tack alla ni som deltog och diskuterade dessa komplexa frågeställningar!

Projektet Din Rätt