Stockholms stad öronmärker 1,3 miljoner kronor till den första satsningen i huvudstaden på peer support. Tio personer ska utbildas till professionella kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Socialförvaltningen i Stockholm har beslutat att satsa drygt 1,3 miljoner kronor på att utbilda tio personer som ska kunna arbeta inom kommunen och ge stöd åt personer med psykisk ohälsa. Stockholms stad, tillsammans med Västra Götalandsregionen, blir därmed först ut att satsa på att utbilda professionella kamratstödjare i Sverige, utifrån brukarnas självupplevda kunskaper.

-Vi är jätteglada över att få vara med och förverkliga detta. I benämningen peer support lägger vi något mer än i det traditionella begreppet kamratstödjare. Vi ser det som en yrkesroll där peer supporters både är utbildade i och har egen erfarenhet av egenmakt och återhämtning. De ska även kunna jobba med brukarrevision, säger Anita Odell inom nätverket NSPH Stockholms län.

Pernilla Sjöberg på NSPH Stockholms län kommer att fungera som lokal utbildningssamordnare för satsningen.

NSPH:s nya satsning på peer support har just dragit igång, efter att Allmänna Arvsfonden i december meddelande att de ger finansiering åt projektet. I ett första steg kommer NSPH i Göteborg i slutet av april att hålla i en utbildning av peer supporters som ska verka inom slutenvården. Men den påföljande utbildningssessionen riktar sig till peer supporters som ska arbeta inom den kommunala verksamheten. Där har NSPH Stockholms län nu bokat in tio utbildningsplatser för Stockholms kommuns socialpsykiatriska verksamheter.