Projektet Din Rätt vill med det här inlägget uppmärksamma det faktum att äldre får sämre stöd vid psykisk ohälsa jämfört med den övriga befolkningen. Det är oacceptabelt och innebär en strukturell diskriminering.

Risken att drabbas av depression är fyra gånger så stor efter att man har fyllt 65 år. Nästan en tredjedel av landets cirka 1,9 miljoner medborgare som är äldre än 65 år har en psykisk ohälsa som fordrar behandling och stöd. Trots det får äldre med psykisk ohälsa färre insatser än andra eller så avslutas redan beslutade insatser vid 65 utan att de faktiska behoven har förändrats.

Genom ökad information vill vi inom antidiskrimineringsprojektet Din Rätt bidra till att äldre med psykisk ohälsa får de stöd som de behöver och har rätt till. Kan något av detta vara intressant för dig att sprida i ditt nätverk?

    • Din Rätt har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle om diskrimineringen av äldre, som hittas här.
    • Din Rätt har publicerat en personlig krönika om hur det är att leva med en äldre släkting som lider av depression, skriven för projektet av Ebba Witt-Brattström och som hittas här.
    • Din Rätt föreläser gärna kostnadsfritt för grupper (på 20 deltagare eller fler) om frågor som rör diskriminering pga psykisk ohälsa, och lyfter då även upp äldreperspektivet.
    • Din Rätt har tagit fram kostnadsfria informationskort mot äldrediskriminering med följande budskap:

– Oavsett ålder har du rätt att få vård och behandling för psykisk ohälsa
– Boendestöd eller hemtjänst ska ges utifrån ditt behov, inte din ålder
– Om ditt stöd ändras för att du fyllt 65 har du rätt till ett formellt beslut så att du har möjlighet att överklaga det

Vill ni sprida debattartikeln eller Ebbas krönika så gör gärna det. Vill ni beställa våra informationskort kostnads- och portofritt eller få en kostnadsfri föreläsning/annat informationsmaterial om diskriminering kan ni kontakta projektledaren för Din Rätt på johanna.wester@nsph.se. Äldre har samma rättigheter som alla andra!

Diskriminering av äldre