Regeringen har idag, sent omsider, fattat beslut om 2016 års finansiering för NSPH respektive Riksförbundet Hjärnkoll. NSPH kommer få ett bidrag på fem miljoner kronor. Det är mindre än vad NSPH ansökt om, men gör att nätverket kan gå vidare med årets planer.

-Det är skönt att vi äntligen har fått besked om det förväntade anslaget. Vi ser det som ett tydligt stöd till den verksamhet som NSPH bedriver, säger Anki Sandberg,

I och med att pengarna nu är bekräftade kan kansliet arbeta vidare med de planer som tvingats ligga vilande i och med att den politiska beredningen har försenats.

Den 26 maj har NSPH nästa nätverksmöte, som hålls i Stockholm. Dagen före anordnas ett inspirationsseminarium kring professionellt kamratstöd i allmänhet och NSPH:s nya satsning på att skapa en svensk utbildning inom peer support i synnerhet. Den internationellt uppmärksammade forskaren Julie Repper, som är en av de ledande experterna i världen på peer support, kommer delta på seminariet den 25 maj.

På regeringssammanträdet fattades även beslut om att Riksförbundet Hjärnkolls har beviljats medel för sin verksamhet för 2016.