Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH söker nu personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som pratar arabiska, dari, somaliska, tigrinja och/eller engelska.

Pratar du flera språk? Hör av dig till oss!

Pratar du flera språk? Hör av dig till oss!

Vi hoppas hitta någon som vill medverka i kortare informationsfilmer. Uppdraget är att berätta på något eller flera av de aktuella språken om de ergna erfarenheterna av psykisk ohälsa, hur det var att komma till Sverige samt en del allmän information om psykisk ohälsa. De som medverkar kommer få ekonomisk ersättning för de timmar som uppdraget tar i anspråk. Känner du någon som du tror kan ta detta uppdrag eller är du själv den personen? Vi är väldigt tacksamma för din hjälp med att sprida den här informationen vidare till relevanta grupper och nätverk.

Hör av dig så fort du kan till info@hjarnkoll.se alternativt ring Louise Kimby, mobiliseringsansvarig för Hjärnkoll, på telefon 073-9405757.