Länsstyrelsen GBG 5

Johanna Wester, föreläsare, Anna-Lena Slibar, Bräcke Diakoni och Ylva Fredén Engvall från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Torsdagen den 17:e mars föreläste Din Rätts projektledare Johanna Wester på konferensen “Ingen vill diskriminera, ändå sker det”, arrangerad av Personligt ombud och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ämnet var negativ särbehandling av personer med psykisk funktionsnedsättning och i den fullsatta publiken satt representanter från bl. a  psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassan.

Fokus på Johannas föreläsning var bl.a den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras, tips på vart man kan vända sig om man missgynnats och olika verktyg kring individanpassat bemötande från yrkesverksamma av personer med psykisk ohälsa.

Med bland deltagarna fanns även flera politiker, bl. a Monica Selin, ordf. (KD) och Kerstin Brunström, vice ordf. (S) i Psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen och Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter med ledamöterna Bosse Parbring (MP) och Kristina Körnung (MP), vilka Johanna efteråt satt i panelsamtal med.

– Vi försöker ta reda på vilka faktorer som ligger bakom den negativa särbehandlingen av personer med psykisk ohälsa. Ökad medvetenhet är en bra början, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef på Personligt ombud.

Några andra kloka ord under panelsamtalet kom från juristen Annika Lindström på Göteborgs rättighetscenter: “Ibland måste vi fråga oss vad det är vi inte ser.”