Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med ”peer support” inom socialpsykiatri i Stockholm. Att arbeta som peer supporter innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning för att kunna arbeta med att stötta brukare/klienter i deras återhämtning. Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska ohälsa har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och leda till snabbare återhämtning.

I augusti och september anordnas en 12-dagarsutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med Peer Support. Utbildningen är kostnadsfri.

Sista ansökningsdag är 1 juni.

Du som söker till utbildningen och anställningen

  • ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter med andra.
  • ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.
  • bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.

Läs mer om utbildningen och se ansökningsblanketten här: Ansökan Peer Support Stockholm