En av de viktigaste diskussionsfrågorna på nätverksmötet den 26 maj var NSPH:s fortsatta organisationsform. Ett beslut togs om att utreda förutsättningarna för att omvandla NSPH från ett nätverk till en fullvärdig, ideell organisation.

Anki Sandberg

Anki Sandberg

-Nu anser vi att tiden är mogen för NSPH att stå på egna ben och bli en egen ideell organisation. I och med beslutet på nätverksmötet har vi tagit de första stegen, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Attention har hittills varit den organisation som fungerat som medelsförvaltare och som NSPH formellt varit knuten till, vilket bland annat inneburit att NSPH:s personal är anställda av Attention.

Samarbetet i NSPH startade under våren 2007 och byggde då vidare på det som påbörjades under Nationell psykiatrisamordning, ledd av Anders Milton. Från början var nätverksformen den naturliga, då förbunden inte tidigare arbetat så nära varandra. För att kunna ge nätverket ekonomiskt stöd valde regeringen att utse Attention till medelsförvaltare. Något som gällt sedan dess.

Under de nära tio år som nätverket funnits har medlemsorganisationerna kommit närmare varandra och samverkat för att åstadkomma ett ökat inflytande för våra medlemsgrupper, vilket lett till beslutet att gå vidare och skapa en egen organisation.

-Att utreda förutsättningarna för att bli en organisation och börja förbereda för det kommer bli en viktigt uppgift för NSPH framöver. Om allt går som det ska så bör NSPH kunna drivas i egen regi under 2017, säger Anki Sandberg.