Uppslutningen var god när forskaren Julie Repper besökte Stockholm och på inbjudan av NSPH gav en inspirerande föreläsning om peer support – professionella kamratstödjare. Frågorna var många efter hennes redogörelse för den brittiska framgångssatsningen på peer support som på många sätt inspirerat det svenska pilotprojektet som NSPH startat under våren.

Julie Repper

Julie Repper

Inspirationsdagen den 25 maj kan ses som ett startskott för NSPH:s nystartade projekt PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs. Inom PEER Support ska de första certifierade peer supportrarna utbildas och börja arbeta tillsammans med involverade kommuner och landsting i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten.

Tanken med seminariet var att belysa möjligheterna och utmaningarna med att införa peer support som en ny yrkesroll inom svensk psykiatri och socialtjänst.

-En peer supporter kan ge ökat hopp och har en unik möjlighet att övertyga brukaren om att det finns ett sätt att återhämta sig och komma vidare i livet. Det är jag själv ett levande bevis på vilket förhoppningsvis kan vara en inspiration, säger Julie Repper som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Hon är professor vid universitetet i Nottingham och knuten till Nottinghamshire Healthcare Trust. Under årens lopp har hon skrivit ett flertal böcker och forskningsrapporter om såväl peer support som återhämtning (recovery). Sedan ett år tillbaka är hon också chef för vårdprogrammet ImRoc (Implementing Recovery through Organisational Change) som fått uppdraget att försöka få den psykiatriska vården i landet att fokusera mer på återhämtning.

Julie Repper är initiativtagare till den regionala satsningen på peer supporters i Nottinghams län. I nuläget är drygt 50 peer supportrar anställda i länet. Uppföljningarna av verksamheten i Nottingham visar att såväl brukaren som peer supportern mår bättre av kontakten och det ömsesidiga utbytet av erfarenheter.

Som peer supporter är man verksam som medmänniska och inte expert – som en person som kämpat med liknande demoner och känslor av hopplöshet och kan visa att det finns en väg framåt.

-Vi har märkt att arbetsplatserna i stort också förändras när de tar in en peer supporter i gruppen. Jargonen och språkbruket förändras.  Efter ett tag börjar den övriga personalen våga berätta om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, säger Julie Repper.

Närvaron av peer supportar har också lett till färre tvångsåtgärder inom psykiatrin. Förändringarna i stort leder till ett bättre arbetsklimat med minskad sjukfrånvaro. I genomsnitt har det i Nottinghamshire visat sig att peer supportrarna är sjukskrivna i mindre utsträckning än den övriga personalen, vilket i sig kan vara ett bevis på att de trivs med sin yrkesroll och finner den meningsfull. Peer supportens roll skiljer sig från de övriga i teamet, då hen är en person som erbjuder stöd och inte beordrar eller utför en behandling.

Mer information om seminariet finns här.