I slutet av maj examinerades den första gruppen peer supportrar i Sverige. Den pinfärska kullen certifierade kamratstödjare kommer redan efter sommaren att börja arbeta inom sin nya yrkesroll, främst inom psykiatrin i Västra Götaland.

NSPH:s nystartade PEER Support-projekt har haft en händelserik start. Den första gruppen om sexton peer supportrar har nu avslutat sin utbildning och står nu klara att börja arbeta som professionella kamratstödjare inom vård och omsorg.

Utbildningen har tagits fram av NSPH och genomförts av NSPH i Göteborg. Västra Götaland är ett av de fyra pilotlänen i PEER support-projektet, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs. De flesta av kursdeltagarna som nu fått det efterlängtade certifikatet kommer arbeta inom psykiatrisk verksamhet i Västra Götalandsregionen. Den nya yrkesgruppen är ett komplement till den övriga vårdpersonalen, varför även personal och ledning vid de psykiatriska enheterna som visat intresse av att anställa peer supportrar fått utbildning om den nya yrkesgruppen.

Carlina Withmore föreläste under kursen

Carlina Withmore föreläste under kursen

Utbildningen utgår ifrån en modell som tagits fram i Nottingham i England, där man utbildat över 500 peer supportrar. En av dessa är Carlina Withmore, en av gästföreläsarna vid utbildningen i Göteborg.

Hon blev intresserad av peer support för fyra år sedan när hon själv låg inlagd. Då mötte hon en peer supporter som blev ett värdefullt stöd i återhämtningen.

-Hon fick mig att förstå att jag inte vara galen utan att det jag upplevt var skrämmande och inget att skämmas över. Det gjorde att jag inte längre ifrågasatte mig själv på samma sätt, säger Carlina Withmore.

Senare bestämde hon sig för att själv satsa på att utbilda sig till peer supporter.

-Först tänkte jag att jag inte behövde gå någon utbildning eftersom det var min erfarenhet av psykisk ohälsa jag skulle använda mig av.  Men jag fick verkligen kämpa med mig själv i utbildningen och lärde mig väldigt mycket, säger Carlina Withmore.

På samma sätt har de svenska deltagarna fått arbeta med sina egna erfarenheter.  I den utbildning som peer supportrarna i Göteborg gått har mycket tid lagts på att lyfta fram personens egna resurser.

-Kursen rymmer allt ifrån samtalsmetodik och coachande arbetssätt, till sjukvårdens uppbyggnad och diskussioner om gränssnittet mellan yrkesrollen hos en peer supporter gentemot andra yrkesroller och stödpersoner, säger Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig för PEER Support inom NSPH.

Långt fler än det fanns plats för hade sökt till utbildningen i Göteborg. Kravet för att gå utbildningen är förutom egen erfarenhet av psykisk ohälsa att man har tillräcklig distans till sina upplevelser så att man kan vara ett bra stöd för andra. I höst kommer ytterligare en kurs att hållas, denna gång i Stockholm med fokus på socialpsykiatrin.

 

Foto och text: Tommy Engman