NSPH ordnar två seminarier under veckan i Almedalen. Ett handlar om SVIPS – Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatri – samt ett om kvalitén på HVB-hem.

Ladda ner programmet här.

NSPH Almedalen beskuren 2


Psykiatrisk hälso- och sjukvård – profession och brukare i samverkan

Plats: Campus Gotland, Sal B22
Tid: Måndagen 4/7 klockan 12.30-13.45

Seminariet tar tempen på arbetet inom SVIPS – Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatri – med syfte att ta reda på vilka värden psykiatrin bör erbjuda sina brukare och att styra verksamheterna mot dessa mål. Målet är skapa uppföljnings- och ersättningssystem som mäter parametrar som är värdefulla för patienten.

Aktuella frågor att diskutera är exempelvis: Hur bra är vården för personer med depression eller bipolär sjukdom? Hur medskapande blir patienten? Hur kan vårdens kvalitet bli ännu bättre och tillgänglig för fler?

Arrangörer:

NSPH, IVBAR Institute, Sahlgrenska sjukhuset, Stockholms läns landsting, landstinget i Uppsala län och WeMind Psykiatri

Medverkande:

Åsa Törnkvist, bitr. verksamhetschef, psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Urban Pettersson Bargo, projektledare SVIPS, VD WeMind Psykiatri

Johan Mesterton, forskare Karolinska Institutet och IVBAR Institute

Mårten Skogman, handläggare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm

Moderator: Anki Sandberg, samordnare NSPH

SVIPS-seminariet finns även som ett evenemang på Facebook.


Vad är god kvalitet i hem för vård och boende (HVB)?


Plats:
Campus Gotland, Sal B22
Tid: Torsdagen 7/7 klockan 11.00-12.00

Seminariet tar upp en rad frågor kring HVB-hem och hur vi kan se till att kvalitén på boendena säkras och kan förbättras: Vad vet vi om resultatet inom HVB-verksamheter? Hur vet vi att vi gör rätt och att de vi ger stöd, behandling och omsorg blir bättre? Hur förvissar vi oss om att de som tar del av stödet blir självständiga och delaktiga? Hur företräder utförarna de mest utsatta som saknar egna sociala nätverk?

Medverkande:

Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKL

Pernilla Nykvist, VD för Platea samt vice ordförande branschorganisationen Svenska Vård

Anna-Clara Skogholt, attitydambassadör från Riksförbundet Hjärnkoll

Anki Sandberg, samordnare för NSPH

Moderator: Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård

HVB-seminariet finns även som ett evenemang på Facebook.

Andra seminarier som NSPH deltar i under Almedalen:

 

Måndag 4 juli (14.15-15.15)

Panel om strategier för en personcentrerad vård
Vårdförbundet
Plats: St Hansgatan 3

Tisdag 5 juli (10.15-11.45)

”Vårdproffsens förslag för en jämlik hälsa”
Sju professionsförbund (Arbetsterapeuterna, Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkarförbundet, Sveriges Yngre Läkares Förening, Vision samt Vårdförbundet)
Plats: Strandgatan 30

Tisdag 5 juli (14-14.30)

Debatt: ”Är e-hälsa för alla?”
E-hälsomyndigheten
Plats: Wisby Strand Congress, lokal Vall