Hjärnkoll kommer i år vara delaktiga i flera spännande aktiviteter i Almedalen. På Psykisk hälsa café på Hästgatan 10, tisdag kl 9-10 kommer Hjärnkoll hålla två dialogseminarier. Ett med tema ”Hur bryter vi stigma kring psykisk ohälsa?” och det efterföljande ”Tvingad till vård -unga och tvångsåtgärder i psykiatrin”.

Utöver detta kommer flera av Hjärnkollsambassadörerna medverka i panelsamtal kring psykisk ohälsa arrangerade av bland andra Länsförsäkringar, Psykologförbundet, Myndigheten för delaktighet och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Onsdag kl 19-22 står Hjärnkoll värd för ett mingel på Gocart Gallery där psykiatrisamordnarna närvarar och tillsammans med andra inbjudna försöker lösa psykiatrins gåtor. Här kommer vi synas, skapa öppna samtal om psykisk ohälsa och krossa fördomar.

Hoppas vi ses i vimlet!

Program Hjärnkoll Almedalen 2016