Kvalitén på HVB-hemmen är i strålkastarljuset under Almedalen. Hjärnkollambassadören Anna-Clara Skogholt som deltar i NSPH:s seminarium om HVB-hem är den verkliga experten. Hon har tillbringat långa tider av sin ungdom på ett HVB-hem och vet vad man som boende värdesätter mest.

Anna-Clara Skogholt, Hjärnkollambassadör

Anna-Clara Skogholt, Hjärnkollambassadör

-Personalens  bemötande är A och O. De som jobbar närmast de boende är de som verkligen möter dem i vardagen. De samtal som fått mig att tänka om har oftast varit med personal på HVB-hemmet, säger Anna-Clara Skogholt.

Hon medverkar i NSPH:s seminarium om kvalitén i hem för vård och boende (HVB) under Almedalsveckan. Seminariet tar upp en rad frågor kring HVB-hem och hur vi kan se till att kvalitén på boendena säkras och kan förbättras, som exempelvis: Hur förvissar vi oss om att de som tar del av stödet blir självständiga och delaktiga? Hur företräder utförarna de mest utsatta som saknar egna sociala nätverk?

Anna-Clara Skogholts erfarenhet är att personalen kan göra enormt stor skillnad – de spelar en viktig roll för den som av olika anledningar under en period av livet har ett HVB-hem som sin trygga punkt i livet. Något som hon tycker behöver diskuteras mer ingående rörande kvalitén på HVB-hem är vad vi egentligen menar när man slår fast att den boende ska erbjudas vård. Vad är egentligen vård, undrar Anna-Clara Skogholt retoriskt.

 

 

-Vissa menar att en strukturerad vardag är vård. Men om problemet ligger i att man mår psykiskt dåligt är det snarare viktigt att säkerställa att personalen har kunskap om depressioner och psykisk ohälsa för att kunna möta den boende på ett bra sätt, säger Anna-Clara Skogholt.

Hon har bott på tre olika HVB-hem under sitt unga liv. I dag är hon 24 år gammal. Mellan det att hon var 15 och 21 år tillbringade hon större delen av sin tid på HVB-hem, förutom under 1,5 år då hon var inlagd på en psykiatrisk avdelning. Hon är sedan ett år tillbaka en av Hjärnkolls attitydambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

-Jag ser fram emot seminariet och vill där även lyfta fram frågan om tillräckliga resurser till HVB-hemmen, så att de har möjlighet att kunna satsa på aktiviteter som är läkande. För de boende är HVB-hemmet faktiskt deras hem medan de vistas där, säger Anna-Clara Skogholt.

Fakta
Seminariet hålls torsdagen 7/7 klockan 11-12 på Campus Gotland, Sal B22

Medverkar under seminariet gör, förutom Anna-Clara Skogholt,
Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKL,
Pernilla Nykvist, VD för Platea samt vice ordförande branschorganisationen Svenska Vård
samt Anki Sandberg, samordnare för NSPH

Information om NSPH:s aktiviteter under Almedalen hittar du här.